Algemene Voorwaarden


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Balance Garden en de ingeschreven lesklant betreffende de Yogales.
2. Inschrijving geschiedt door middel van het invullen en ondertekenen van het daartoe bestemde inschrijfformulier.
3. Het lesgeld dient vooraf te worden voldaan. De betaling geschiedt via de webshop of digitaal.  
4. Bij het niet vooraf betalen van het lesgeld of workshopkosten is de lesklant in verzuim. Balance Garden houdt zich voor bij blijvend uitblijven van betaling de lesklant te kunnen weigeren bij de les.
5. Indien een lesklant als gevolg van ziekte, blessure, een operatie of zwangerschap gedurende een periode langer dan 1 maand niet in staat is om Yoga les te volgen, kan in overleg met Balance Garden de geldigheidsduur van de strippenkaart worden verlengd. 

6. De lesdagen – en tijden worden door Balance Garden vastgesteld en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Wijzigingen van de lesdagen – en tijden verplicht Balance Garden niet tot terugbetaling van lesgeld. Wijziging van lesdagen- en tijden zal door Balance Garden altijd tijdig worden doorgegeven via email en de website. Zoveel mogelijk zal vervanging geregeld worden.
7. Afmelden van het niet bijwonen van een les / workshop dient te geschieden via het sturen van een mail of app. Hierbij dient de klant de volgende termijnen in acht te nemen:

- Voor een les na 18:00 dient de lesklant zich af te melden voor 12:00 dezelfde dag.

- Voor een les voor 18:00 dient de lesklant zich af te melden voor 19:00 de dag ervoor.

Als u zich vooraf heeft ingeschreven voor een workshop, moet u minimaal 1 week voorafgaand aan de workshop annuleren om een ​​volledige terugbetaling te ontvangen. Bij annulering tot 48 uur voorafgaand aan de workshop wordt 25% annuleringskosten in rekening gebracht. Helaas kunnen er geen restituties worden verleend voor annuleringen die minder dan 48 uur voorafgaand aan de workshop zijn gedaan.

8. Lesklant garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.
9. Deelname aan de Yogales geschiedt op geheel eigen risico.
10. De lesklant dient zorgvuldig en netjes met de lesmaterialen om te gaan.